top of page

De Optocht Commissie

optochtcommissie.png

Ook de optochtcommissie kijkt graag ‘TRUG IN DE TÈD’. In onze Oggelvorsenpoel hadden we vroeger veel carnavalswagens. Tegenwoordig zijn we ook erg blij met de vele loopgroepen. Wat vroeger & nu is gebleven is een lange en nog langere optocht. In goed overleg gaan we dit jaar proberen een vlottere doorstroming te realiseren. Dit houdt in dat er op diverse plaatsen “vaste” punten komen waar de interacties met het publiek plaatsvinden. Deze “vaste” punten borden duidelijk aangegeven in de optocht. Graag zien wij en alle deelnemers aan de optocht u als publiek graag terug op deze “vaste” punten. We kijken dan ook verwachtingsvol uit naar een schitterende “trug in de tèd” -optocht door al die actieve clubkes uit de Oggelvorsenpoel. De optochtcommissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die het afgelopen jaar versterking hebben gevonden in de persoon van Arno Wagenaars. 

 


De optochtcommissie,
Martijn, Antoine, Tiny, Noël en Arno

sinds 1966

Stichting de Oggelvorsen

bottom of page